Talvitelakointihakemus

Talvitelakointisopimus


1) Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa esittämänsä tiedot oikeiksi ja sitoutuu välittömästi ilmoittamaan mahdollisista muutoksista SPS:lle. 2) Hakija ilmoittaa tutustuneensa SPS:n satama- ja telakkasääntöön sekä muihin seuran sääntöihin ja ohjeisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä. 3) Hakija sitoutuu ylläpitämään vähintään satama- ja telakkasäännön edellyttämää venevakuutusta sopimuksen voimassaoloajan. Vakuutuksen puuttuminen voi johtaa sopimuksen välittömään purkamiseen. 4) Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevan maksutaulukon mukaisia maksuja. Hakija hyväksyy sen, että vene lasketaan vain ehdolla, että kaikki velvoitteet SPS:lle ovat laskuhetkellä hoidetut. Avoimet laskut ovat perimiskelpoisia, ja SPS:lla on oikeus pitää hakijan vene tai muu omaisuus maksujen maksamisen vakuutena. 5) Sopimus oikeuttaa hakijan telakoimaan veneensä satama- ja telakkasäännössä mainituin ehdoin. 6) Sopimus on voimassa toistaiseksi. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 15. syyskuuta, mikäli irtisanominen tapahtuu 1. syyskuuta mennessä. Lisäksi SPS on oikeutettu purkamaan sopimuksen päättymään välittömästi, jos hakija jättää noudattamatta satama- ja telakkasääntöä tai muita vastaavia ohjeita ja määräyksiä, eikä huomautuksesta huolimatta korjaa virhettään. 7) Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu SPS:n puolesta.