KOMEROSÄÄNTÖ

Marinakomerot
Sirpalesaaren satamassa on marinakomeroita SPS:n jäsenten käyttöön. Komerot sijaitsevat venevajassa ja huoltorakennuksessa. Vapaita komeroita voi tiedustella toimistosta, ja hakemuslomakkeen saat täältä.

Marinakomeroiden vuokraussäännöt
1 Komerot omistaa ja jäsenilleen vuokraa Suomalainen Pursiseura ry (SPS).

2 Vuokraamisesta ja irtisanomisesta päättää SPS:n hallitus näiden sääntöjen ja jäsenten yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden mukaisesti.

3 Komero voidaan vuokrata SPS:n jäsenelle, jolla on aktiivisessa käytössä oleva vene- tai telakkapaikka Sirpalesaaressa ja jolla ei ole rästissä olevia maksu-, talkoo- tai vartiovelvoitteita. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Ehtojen täyttymättä jääminen oikeuttaa SPS:n irtisanomaan vuokrasopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla.

4 Vuokraamisesta peritään vuosivuokra, joka määräytyy vuosittain SPS:n maksutaulukon mukaisesti.

5 Komero vuokrataan pääsääntöisesti yhdelle jäsenelle. Poikkeustapauksessa komero voidaan ensisijaisen vuokralaisen suostumuksella ja komeron tyypistä riippuen vuokrata kahdelle jäsenelle yhteisesti. Kummankin vuokralaisen on täytettävä kohdassa 3 mainitut ehdot. Kumpaakin vuokralaista voidaan laskuttaa erikseen. Jos toinen vuokralainen luopuu komerosta, jäljelle jäänyt vastaa koko vuokrasta, kunnes mukaan tulee hänen suostumuksellaan mahdollinen uusi yhteisvuokralainen jonotuslistalta.

6 Komeroista kiinnostuneet voivat ilmoittautua SPS:n toimistossa pidettävälle jonotuslistalle, jonka perusteella vapautuvat komeropaikat vuokrataan jonotusjärjestyksessä.

Tämä koskee myös vuokraamista yhteisesti.

7 Vapautuneet komerot tulee viipymättä ilmoittaa SPS:n toimistolle uudelleen vuokraamista varten ja ilmoittaa samalla, milloin komero on tyhjä.

8 Jäsenellä ei ole oikeutta siirtää komeron hallintaa tai vuokraoikeutta toiselle jäsenelle edellä erikseen todettua yhteisvuokraamista lukuun ottamatta.

9 Komero on tarkoitettu vain normaalissa veneily- tai telakointitoiminnassa tarvittavien varusteiden säilyttämiseen. Komerossa ei saa säilyttää palovaarallista tai muuten sopimatonta materiaalia, josta voisi aiheutua riski yleiselle turvallisuudelle.